EKİNOKS

Değerlerimiz

Saygılı;

  • Çevreye

  • Topluma

  • Farklılıklara (etnik köken, dil, din ve cinsiyet)

Sonuç odaklı;

  • Hedef bilinci olan

  • Zamanın değerini bilen

  • Aksiyon alan

bir kurumuz.