ISO 9001 Kalite Politikamız

Ekinoks Kimya olarak; müşteri odaklı bir yönetim anlayışıyla tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, yeni teknoloji ve stratejiler geliştirerek sektörümüzde her yönüyle lider bir dünya markası olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda;

 •       Müşteri memnuniyet ve şikayetlerini değerlendirerek sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,

 •       Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak ve katılımcı olmalarını teşvik etmeyi,

 •       Her kademede görev, yetki ve sorumluluklara uygun liderler yetiştirilmesini sağlamayı,

 •       Süreçleri sürekli iyileştirmeyi dikkate alan bir yönetim anlayışını geliştirmeyi,

 •       Ürün ve hizmetlerimizi kapsayan ulusal uluslararası mevzuatları ve ilgili diğer şartları takip ederek uygulanmasını sağlamayı,

 •       Yapılan çalışmaların hedeflere uygunluğunu sağlayarak sonuç odaklı olmayı,

 •       Kalite Yönetim Sistemi’nin ilgili şartlarını yerine getirebilmek için tüm alanlarda, gerekli alt yapıyı sağlamayı taahhüt ederiz.  

 

ISO 14001 Çevre Politikamız

Ekinoks Kimya olarak; sürdürülebilirlik anlayışını sürdürülebilir çevreden geçtiğinin bilinciyle tüm çalışmalarımızı hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda; 

 

 •        Çevre etkilerini kapsayan ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu çalışmayı,

 •        Doğal kaynakları verimli kullanarak ve sürekli iyileştirmelerle enerji kaybının önüne geçmeyi,

 •        Üretimimiz sırasında çıkan atıklarımızı azaltmayı, geri dönüşümü ile yeniden değerlendirilmesini   sağlamayı,

 •        Atıklarımızın Atık Yönetim Planı ile yasal şekilde bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi,

 •        Eğitimlerle çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilinçlerini arttırmayı ve bunu sürekli kılmayı taahhüt ederiz.  

 

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ekinoks Kimya olarak; üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarında önce insan anlayışını benimsiyor, çalışanlarımızla birlikte sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının devamlılığını önemsiyoruz.

Bu doğrultuda;

 

 •      İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri yerine getirerek, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu çalışmayı,

 •     Çalışma ortamlarında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli tedbirleri alarak, sürekli iyileştirmelerle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı,

 •     Şirket içi İSG kültürünün oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, beyan ve taahhüt ederiz.